Kolik stojí pojištění na škody po záplavách?

608
Pojištění proti povodním
Pojištění proti povodním se vždycky vyplatí

Byť už pět let u nás nebyly významnější povodně, přesto jsme požádali kolegy z M&M Financí o radu při pojištění nemovitostí na škody způsobené velkou vodou.

Téměř všechny pojišťovny používají pro stanovení rizika povodní aplikaci České asociace pojišťoven, která určuje rizikové zóny. Jedinečný program na určení rizikových povodňových zón vznikal v několika etapách od roku 2001. Pokrývá celé území České republiky, respektive veškeré vodní toky, které jsou významné vzhledem k možnosti vzniku škody na majetku v důsledku zaplavení:

  1. zóna se zanedbatelným rizikem povodně
  2. zóna s nízkým rizikem povodně (území stoleté vody)
  3. zóna se středním rizikem povodně (území padesátileté vody)
  4. zóna s vysokým rizikem povodně (území dvacetileté vody)

„Pro vlastníky a potenciální kupce nemovitostí je toto rozdělení velmi důležité, protože určuje výši pojistného. Zatímco majitel rodinného domu v první zóně nebude mít při sjednávání pojištění problém, ostatní už na tom budou hůře, připlatí si. Skutečný problém nastane v případě nemovitostí ve čtvrté, tedy nejvyšší zóně. Tyto nemovitosti jsou totiž zpravidla nepojistitelné, respektive je pojišťovny odmítají pojistit na riziko povodní. Tato skutečnost komplikuje také získání hypotéky,“ upozorňuje Radka Klímková, regionální ředitelka společnosti M&M Finance.

Konkrétní příklad rozdílu v pojištění

Rozdíly v pojistném za riziko povodně a záplavy jsou výrazné. Konkrétně u rodinného domu s pojistnou částkou 3,5 milionu se liší takto:

  • Zóna 1: cena za riziko povodně a záplavy v základu: 551 Kč / pojistný rok
  • Zóna 2: cena za riziko povodně a záplavy v základu: 2 120 Kč / pojistný rok
  • Zóna 3: cena za riziko povodně a záplavy v základu: 3 923 Kč / pojistný rok
  • Zóna 4: nepojistitelné nemovitosti

Byť je od povodní již pět let klid, rozhodně se pojištění nemovitosti na riziko povodní vyplatí. A to i v případě, že se vaše nemovitost nachází v nejdražší 3. zóně. Voda je totiž živel. Když se rozhodne, že bude řádit, napáchá škody mnohem vyšší, než je cena např. desetileté pojistky.

Potřebujete s pojištěním nebo financováním své nemovitosti poradit? Na stránkách mmreality.cz/kontakty si najděte svou nejbližší pobočku a svého pojišťovacího a finančního poradce.