Zelené paragrafy – Předkupní právo

929
M&M Reality Holding – Předkupní právo
Od ledna 2018 zavádí Občanský zákoník opět pojem Předkupní právo spoluvlastníků

Od 1. ledna 2018 se v Občanském zákoníku znovu objevuje pojem “Předkupní právo v případě spoluvlastnictví nemovitosti.” Až do konce minulého roku jsme v právním oddělení M&M Reality Holdingu intenzivně zjišťovali, jak by měla zejména nabídka předkupního práva prakticky probíhat. Problémem je, že se zavedením předkupního práva je spojena řada výkladových nejasností s ohledem na nevhodné znění novely občanského zákoníku.

Jak budeme od ledna postupovat?

Obecně – v případě zprostředkování převodu spoluvlastnického podílu na nemovitosti a uzavření rezervační smlouvy bude nutné buď:

  • Vykomunikovat s ostatními spoluvlastníky tzv. Vzdání se předkupního práva, které vám vypracuje smluvní oddělení nebo jej budete mít k dispozici v dokumentech ve Stormmu.

nebo

  • Bude nutné se zájemcem uzavřít kupní smlouvu s rozvazovací podmínkou. Takto uzavřená kupní smlouva se bude předkládat ostatním spoluvlastníkům (oprávněným z předkupního práva). Na vyjádření se, resp. úhradu kupní ceny dostávají spoluvlastníci tříměsíční lhůtu. V případě, že oprávněný z předkupního práva bude mít o nemovitost zájem, ruší se na základě rozvazovací podmínky kupní smlouva se zájemcem a uzavírá se kupní smlouva za shodných podmínek s oprávněným z předkupního práva.

Spoluvlastnický podíl na příjezdové cestě k nemovitosti:

V tomto případě budeme vycházet z existence tzv. funkčního celku (režim přídatného spoluvlastnictví). Pokud tedy spoluvlastníci prodávají např. rodinný dům a k němu spoluvlastnický podíl na příjezdové komunikaci, pak vycházíme z toho, že nemovitosti vytváří funkční celek, jsou na sobě závislé a není možné je tak prodávat odděleně. Proto zde neřešíme předkupní právo.

Byt (jednotka) a spoluvlastnický podíl na parkovacím stání, garážovém stání, nebytovém prostoru a dalších případných nemovitostech:

V takové situaci budeme muset předkupní právo opět řešit. Nicméně po uzavření kupní smlouvy (bytová jednotka + spoluvlastnický podíl) se zájemcem bude oprávněnému z předkupního práva nabízen spoluvlastnický podíl k dané nemovitosti (např. parkovací stání) i s bytovou jednotkou, tzn. bude ve většině případů nabízeno jako ekonomický a funkční celek.

Doporučuji Vám tyto případy vždy individuálně konzultovat se smluvním oddělením.

Mgr. Lukáš Štrajt
Vedoucí právního oddělení